Som KA tidigare skrivit har det varit problem med Serafen som ådragit sig Lex Sarah anmälningar. Nyligen gjorde den ansvarige sjuksköterskan även en Lex Maria anmälan. De boendes säkerhet kunde inte längre garanteras.

Även Länsstyrelsen har påpekat brister. Bland annat saknade 20 av 44 som ska stå för omvårdnaden grundläggande utbildning.
Aleris har inte levt upp till avtalet, det har inte funnits tillräckligt med personal. Det har varit mycket vikarier och dålig kontinuitet, även klagomål från anhöriga.

Aleris anbud motsvarade en minskning på tio heltidstjänster jämfört med tidigare, enligt Håkan Wahlén, gruppledare för socialdemokraterna.
Trots diskussioner med Aleris har det inte skett några förbättringar.
Nu påbörjas förhandlingar med Aleris för att återföra driften i kommunal regi. Aleris har drivit äldreboendet sedan februari 2008.