– Jag tror att vi håller på att bygga upp något verkligt bra. Nu jobbar vi gemensamt och tillsammans och bygger upp vikänslan, säger Annica Nero, undersköterska och arbetsplatsombud på Rosengården.

2008 införde Nynäshamns kommun en möjlighet till bonussystem för anställda på några arbetsplatser om de uppfyller ett antal mål. Målen handlar både om kvalitet och om ekonomi.

På Rosengårdens äldreboende är målen uppfyllda. Sjukfrånvaron minskade med 18 procent under 2008, av de boende uppger 98 procent att de är nöjda med bemötandet och budgeten visar ett överskott på 750 000 kronor.

– Vårt fokus är hela tiden att brukarna ska ha det bra och att vi ska ha en bra arbetsmiljö. I det nya systemet där vi kan välja sysselsättningsgrad ingår en del ”flyttid” som vi får göra på olika avdelningar och det har stärkt vikänslan i hela huset. Och när man trivs på en arbetsplats kanske man håller sig friskare, säger Annica Nero.

Ett stort plus i den nya organisationen är att det numera finns en närvarande gruppchef på varje avdelning (en undersköterska) vilket personalen saknat tidigare, förklarar Annica Nero.
Bonusen beräknas till 250 000 kronor eller runt 3000 kronor per anställd.

Hur den ska användas är inte klart, personalen har inte tagit ställning till om pengarna ska användas gemensamt eller delas ut till var och en, och vilka som i sådana fall kommer i fråga för bonus (sjukskrivna, föräldralediga, vikarier, timanställda).

När det nya systemet med bonus infördes var många skeptiska. Annica Nero tror att det berodde på att det gick för snabbt:
– Det var väldigt turbulent i början. Vi ville ha mer personal istället för ett bonussystem, och förstod inte att de två sakerna inte riktigt hade med varandra att göra, att det inte handlade om samma pengar.

Kommunals sektionsordförande i Nynäshamn var en av dem som var skeptisk till att införa systemet:
– Från början var vi lite njugga, vi hade en känsla att det i grund och botten handlade om ett sätt för kommunen att spara pengar. Men med facit i hand har det inte handlat om det. Arbetstagarna är nöjdare och gladare och därmed friskare. Delaktigheten är större och jag tror att det inspirerat att man utvecklat verksamheten tillsammans, säger Birgitta Alkvist.

För Sunnerbo äldreboende, Sorunda hemtjänst och de skolor som också har bonussystem är utvärderingen av systemet inte klar.