– Det är för tidigt att säga hur många som kommer att drabbas. Landstinget ska först undersöka hur många som kan tänka sig att ta avtalspension, säger Marianne Lindberg, ordförande för Kommunals Norrbottenavdelning.

Men landstinget har uppgett att uppsägningar kommer att ske på samtliga sjukhus och även på många vårdcentraler i länet.
Marianne Lindberg säger att många medlemmar är oroliga, men att den dominerande känslan snarare är ”jaha, nu igen”:

– Det har varit så mycket omorganisationer och besparingar redan.

Bakgrunden är att Norrbottens läns landsting går rejält back, prognosen för 2008 pekar på ett underskott på 250 miljoner kronor.