– Det blir tufft om det här genomförs, säger Kommunals ombudsman Lena Retzius , som författat Kommunals remissvar till utredningen.
Även arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting är kritiska till LSS-utredningens förslag som kom i höstas. Då presenterades förslagen till en ny LSS-lag.

Kommunal har räknat på besparingarna i förslaget, på tre miljarder kronor. Det leder till nästan 14 000 färre arbetstillfällen för personliga assistenter, enligt förbundet. Det motsvarar 20 procent av alla assistenter.
Men Kommunal har då inte räknat in de nya arbetstillfällen som den helt nya insatsen, enligt förslaget, ”personlig service med boendestöd” kan ge. Det ska ersätta ledsagarservice och den personliga assistans för dem som i dag berättigas under 20 timmar per vecka, som blir ett slags golv för personlig assistans. Man ska högst kunna få 40 timmar per vecka i ”personlig service med boendestöd”.
– Vi vet inte alls hur det blir, vi har inte kunnat räkna på det, säger Lena Retzius.
För de personliga assistenter som blir kvar är det stor risk för betydligt sämre arbetsmiljö, befarar Kommunal.

Det är främst två saker i förslaget som innebär arbetsmiljörisker, enligt förbundet:
• Hårdare krav för att bevilja dubbel assistans, alltså dubbel bemanning.
Det används bland annat hos personer som bedöms kunna vara våldsamma och hotfulla.
– Hot och våld riskerar att bli ett större arbetsmiljöproblem för våra medlemmar, säger Lena Retzius.
• Det andra är kommitténs förslag till enhetlig bedömning av assistansbehovet över hela landet.
Där ser Kommunal en fara att det kan bli en uppdelning av passiv och aktiv assistans eftersom kommittén trycker mycket på att skilja på grundläggande behov och andra hjälpbehov.

Kommunal tror att förslaget leder till färre beviljade assistanstimmar och att assistansen nattetid och dagtid bedöms och ersätts olika.
– Det kan leda till låga deltider eller delade turer. Sämre arbetsvillkor helt enkelt. Vilka vill ta sådana jobb, säger Lena Retzius.
Kommunal vill också att det ska krävas av assistansanordnarna att de har kollektivavtal.

Sveriges Kommuner och Landsting är också kritiska i sitt remissvar, framför allt mot att staten endast tar över hela ansvaret för personlig assistans och inte resten av LSS. Insatsen ”personlig service med boendestöd” är för diffust beskrivet, enligt SKL. Sammantaget tycks SKL vara mer nöjda än Kommunal med förslaget, men säger att ”förslaget inte är tillräckligt”.

Remisstiden går ut den 6 februari men bland andra Kommunal och SKL har redan lämnat in sina svar. Från brukarhåll har bland andra Ifa, Intressegruppen för assistansberättigade lämnat sitt svar.  De är också oroliga över vad den nya modellen med enhetlig bedömning ska innebära.
Andra tunga aktörer som Försäkringskassan, arbetsgivarorganisationerna Vårdföretagarna och KFO har ännu inte tänkt färdigt.