Finansminister Anders Borg tycker att han redan satsar på kommunsektorn. Om det ska bli ytterligare pengar är en öppen fråga som diskuteras i den borgerliga alliansens arbetsgrupper.
– Vi ska återkomma till frågan i vårpropositionen med ytterligare bedömningar, säger han.
Det finns dock en uppenbar attitydskillnad vad gäller pengar till kommuner och pengar till bilindustrin.

När KA frågar om mer pengar till kommunerna, som många tongivande ekonomer förordat, handlar Borgs svar om risken med stora budgetunderskott:
– Skulle man landa på underskott på 3, 5, 6 procent som Assar Lindbeck har talat om, skulle vi få bekymmer med de svenska räntorna, säger Borg.
Sedan lägger han till:
– Det har inte specifikt med kommunerna att göra. Men det är mycket viktigt för mig att markera mot krav på stora underskott.
– När jag blickar ut över Europa så ser jag att länder som handlar i panik, som överger sina ramverk och får stora underskott får också väldigt höga räntor.
– Är det något jag tänker verka för så är det att vi även 10-15 år framåt ska ha god ordning på offentliga finanser.
Redan nu förlorar människor jobbet i kommunerna. Kanske främst de som är vikarier. Vad säger du till dem?
– Jag vet att det är väldigt tufft att bli av med sitt arbete. Jag kommer från Norrköping och upplevde den här processen när vi i samband med förra krisen fick väldigt mycket uppsägningar i kommunen.
– Det bästa vi kan göra för att trygga människors jobb, framför allt jobben i välfärden, det är att ha god ordning på offentliga finanser.
– Börjar man hamna i underskott och ska göra nya åtstramningsprogram då är det skattehöjningar och välfärden som hamnar på besparingslistorna.

Kommunals ordförande Ylva Thörn är besviken över att kommunerna inte ges mer pengar. Hon anser att Anders Borg inte inser allvaret i situationen.
– Redan nu drar man ner på personal. Ytterst handlar det om att kvaliteten i vården, omsorgen och skolan riskerar att bli lidande.
– Borg hänvisar till att en ny bedömning ska göras inför vårpropositionen, men då kan det vara för sent. Det läget är ytterst allvarligt med varsel och uppsägningar samtidigt som var tredje arbetslös nu står utan arbetslöshetsförsäkring. Det riskerar att leda till en kraftig höjning av utgifter för försörjningsstöd (socialbidrag) som kommunerna inte har täckning för, säger hon.

I regeringens krisprogram finns bland annat följande stöd till näringslivet:

* Stöd till forskning och utveckling inom fordonsindustrin
* Exportkrediter
* Krislån till fordonsindustrin
* Lån genom ALMI Företagspartner till mindre och medelstora företag.
* Möjligheter att skjuta upp inbetalningar av skatter- och avgifter