– Det kom 55 barnskötare när vi hade möte om det häromdagen, säger Christel Algback, ordförande i Kommunals Kävlingesektion.
Det finns cirka 170 barnskötare i kommunen. Totalt är det 350 anställda inom förskolan i Kävlinge.
Sen många år tillbaka har det funnits ett lokalt avtal i Kävlinge där varje anställd, även förskollärare, haft rätt till en timme per vecka som barnfri tid. Tid som använts för planering, föräldramöten, utvecklingssamtal med mera.

Nu ska allt sådant bakas in i schemat som på heltid innebär 40 timmar per vecka. Arbetsgivarens motivering är att man vill följa huvudavtalet samt att flexibiliteten ska öka.
– En enhetlig regel som innebär att alla medarbetare har precis lika många timmar avsedda för planering och dylikt stämmer inte med verkligheten. En del har mer uppgifter, andra har mindre uppgifter, säger kommunens förskolechef Carina Serbinsson.
Så ni har tyckt att avtalet varit orättvist?
– Jag skulle inte använda det ordet. Vi ser att det finns olika behov.

Kommunal sätter frågetecken hur det ska fungera utan avtalet. Nu måste föräldramöten och utvecklingssamtal schemaläggas, påpekar Christel Algback.
– Det är svårt att veta exakt i förväg hur man ska förlägga till exempel föräldramöten, säger hon.
Den 1 februari upphör i varje fall avtalet att gälla. Arbetsgivaren tänker inte backa, trots att beslutet väckt mer reaktioner än väntat.
– Vi trodde inte att det skulle väcka sådan oro som det gjort, säger Carina Serbinsson.