SVAR: För rätt till ersättning krävs att man klarar ett arbetsvillkor inom en ramtid av tolv månader. Det innebär att du ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader, eller arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader. Var och en av dessa månader måste då innehålla minst 50 timmars arbete. A-kassan ersätter 80 procent av den genomsnittliga inkomsten under ramtiden de första 200 ersättningsdagarna. Därefter ersätter kassan 70 procent. Högsta dagpenning som kan utbetalas är 680 kronor och dagpenning utbetalas för fem dagar per vecka.