SVAR: Det finns inga regler för ett pausrum som du beskriver det. Man har rätt till att ta rast, vilket innebär att man har rätt att lämna arbetsplatsen under den tiden.
Man får inte betalt under rasten.
Enligt arbetsmiljölagen ska anställd också ha tillgång till ett vilo-rum för att kunna återhämta sig.
Sektionen kan informera mer och hjälpa dig vidare.