SVAR: Du måste uppfylla ett arbetsvillkor eller ha en pågående ersättningsperiod.
Tiden som plusjobbare är överhoppningsbar i arbetslöshetsförsäkringen. Avgörande är alltså om du arbetade så mycket före plusjobbet att du klarar ett arbetsvillkor, eller om du har en pågående ersättningsperiod med dagar kvar.
Kontakta a-kassan för att diskutera just din situation.