Det ser ljust ut för de gröna jobben i Sverige. Företagen i branschen ropar efter utbildad arbetskraft. I skrivande stund finns det över 110 lediga jobb på arbetsförmedlingen. Bilden bekräftas av Gröna Jobbs Annika Bergman.
Gröna Jobb är en webbplats för lediga jobb i de gröna näringarna.
– Ja, det är verkligen stor efterfrågan på utbildad arbetskraft, speciellt på trädgårdssidan, skötsel och nyanläggning av utemiljöer och grönytor. Det som kan vara ett hot mot jobben, kan möjligen vara att byggandet har avstannat och som en följd av det stannar nyanläggningen. Men just nu är det full fart.

Lärare på Säbyholmsskolan i Bro utanför Stockholm berättar om att företag ringer och vill anställa elever före avslutad utbildning.
Två av eleverna är i färd med att öva sig bygga stentrappor, Thomas Jansson och Jeanette Nyman.
– Direkt när jag slutar börjar jag sommarjobba på Roslagsbostäder i Norrtälje, berättar Thomas. Där får jag troligen fortsätta efter sommaren.
– Och jag har jobb efter skolan på Stockholm Entreprenad, berättar Jeanette.

Den som går trädgårdsutbildning på ett naturbruksgymnasium kan jobba inom odling, bli trädgårdsmästare eller trädgårdsanläggare. Det finns en mängd olika yrken.
På trädgårdsutbildningen lär man sig att använda många olika maskiner, verktyg och redskap för att odla, planera och anlägga eller sköta olika slags växter och utemiljöer.
I den yrkesinriktade delen av utbildningen varvas teori med praktiska övningar på ett naturligt sätt med årstidsväxlingarna.
Under utbildningen får man lära sig att designa och planera en trädgård, plantera och föröka växter, beskära träd och buskar, bekämpa växtsjukdomar och skadedjur, bygga trappor och murar, prova på växthusodling och odling på friland.