SVAR: Du ska ha varit anställd i sammanlagt två år och räknar då alla dagar som anställningen omfattar. Har du exempelvis ett vikariat från 1 mars till 31 maj räknar du alla dagar mellan de datumen. Har anställningen varit så lång att du haft rätt till semester ska dessa dagar också räknas. Du ska alltså vara anställd i 730 dagar och konverteringen sker dag 731.
Sektionen kan hjälpa dig med frågan om du är en tre/femma eller två/femma.