Han förnekar att han vill stoppa utnämningen av fler moderater till domare i EG–domstolen. För honom handlar det inte om partipolitik utan om de värderingar som ligger till grund för tolkningen av EG–rätten.
– Som politiker måste vi ta ansvar för vilka värderingar som präglar domstolen och dess domslut, säger Jan Andersson.
Han tycker att de som föreslås bli domare ska utfrågas av EU–parlamentet, som i dag sker med dem som föreslås sitta i EG–kommissionen. För att bli utnämnd till domare ska krävas ett godkännande från EU–parlamentet och EU:s ministerråd, föreslår Jan Andersson.

Dessutom vill han att det ska vara möjligt att kräva att EG–domstolens ledamöter kommer till EU–parlamentet för att förklara sina domslut.
– Syftet är inte att de ska ändra i sina domar. Men det inträffar att domstolen gör juridiska bedömningar som inte är självklara. Då kan det vara bra att domarna förklarar hur de har resonerat.
I dag vägrar domstolen att förklara eller kommentera sina domar.
Jan Andersson tycker att domstolen ska redovisa om den inte är enig i sina domslut. Utan att säkert veta, tror han att domstolen har varit oenig i ett par av de domar där kapitalets frihet har fått gå före krav på kollektivavtal och villkor mot social dumpning.
– Med mina förslag tror jag att EG–domstolen pressas till att bli mer eftertänksam i sina domslut, säger Jan Andersson.

Han har tidigare skrivit ett brev till Pernilla Lindh och protesterat emot de uttalanden hon gjort i en intervju i Kommunalarbetaren.
Hon svarade nyligen på ett sätt som gjorde Jan Andersson nöjd.
– Jag tycker att hon i sitt brev till mig höll med om att hon inte kategoriskt kan uttala sig om eventuella förändringar i Lissabonfördraget eller i EU–direktiv. I den meningen backade hon från vad hon sa i intervjun i Kommunalarbetaren, säger Jan Andersson.

Men i Ekots lördagsintervju förra veckan upprepade Pernilla Lindh vad hon sagt i Kommunalarbetaren om att domstolen redan tar hänsyn till de rättigheter som skrivs in i Lissabonfördraget, och att hon därför inte tror att den förändringen får så stor betydelse, vilket socialdemokrater och Europafacket påstår.
– Detta gör att jag blir mer och mer övertygad om att EG–domstolen måste bli öppnare. Det är helt klart att det kan finnas domare som inte är lämpliga att sitta i EG–domstolen, säger Jan Andersson som dock inte vill uttala sig om Pernilla Lindhs lämplighet som domare.