När frosten avtar
och värmen intar önskat
och efterlängtat.

Hauiki 2
Finns fridens rohets
glädje i frusnas själar
och i varje bo.