När det inte finns val
när livet hårdnar av
fasa och skräck.
Att följa med i ofrivilligt
då är tiden stannad.
Vad har oskyldiga gjort
såsom små barn
att förtjäna ohyggligt
lidande.
Tänder ljus för dem som
springer för sina liv
Och för dem som sprang
förgäves i krigets spår.
Här fanns inga val