En snilleblixt brukade förr bildsättas med en glödlampa som tänds. Någon hade fått en ljus idé.
Om man ska bildsätta förslaget om monopol för de dyra, miljöfarliga och ljussvaga lågenergilamporna så måste det följaktligen vara med en glödlampa som långsamt falnar och släcks.
Vad har hänt på regeringskammaren? Där verkar det vara så mörkt att den ena handen inte vet vad den andra gör.

En lågenergilampa tänds som bekant ganska långsamt, och ljuset förblir svagt. Den lär hålla i åratal. Det sparar kanske några kilowattimmar energi.
Fast frågan är om det stämmer, det behövs ju fler lampor för att överhuvudtaget se något hemma.
Dessutom ökar beslutet om monopol för kvicksilverlampor i Sverige på andra risker. Inte bara att det blir rätt mörkt och tråkigt hemma, vilket gör det jobbigt för många som ser dåligt.
Många har redan börjat hamstra de vanliga ljusbärarna, trots deras dåliga hållbarhet och inte helt miljövänliga innehåll. Men hellre miljöstationer för dessa, än att bygga in nya kvicksilverberg i miljön.
Kvicksilver går som bekant inte att återvinna, det kan bara slutförvaras, som kärnkraftsavfall.
Det är verkligen ett mycket förbryllande beslut!

I ring P1 på radion har lamporna diskuterats livligt i några dagar. Lyssnare har påtalat saker som att lågenergilampor avger obehaglig lukt, att varnliga glödlampor faktiskt hjälper till att värma upp inomhus, att lågenergilampor är miljöfarliga genom sin kvicksilverhalt.
Och om de exploderar – vilket faktiskt kan hända – ja, då blir ens hem en saneringszon, som kräver ett långt stycke text med varningar från Kemikalieinspektionen! (Finns att läsa här på webben.)
Bland annat ska rummet där lampan funnits vädras med stängda dörrar och öppna fönster i 20-30 minuter, då ingen får vara där. Avfallet ska inte tas upp med vanlig dammsugare, som kan sprida kvicksilverföroreningen till övriga rum. Det ska tas upp med trasor och handskar och förpackas och lämnas (inklusive trasorna och handskarna )till miljöstation.
Hur många är medvetna om detta?
Vanliga glödlampor smäller rätt ofta, vilket är irriterande, men inte lika farligt.
Det är bättre att släcka efter sig än att ha lågenergilampor brinnande ständigt och jämt. För eftersom de tänds så sakta låter man bli att släcka dem. Hur energisnålt är det?  

En gång i världen förbjöd vi kvicksilvertermometrar, även om dessa säkert hade sina förtjänster. Är det då inte vansinne, att samtidigt som minister Carlgren säger att en kvicksilverepok ska gå i graven med andra handen tvingar på oss en storkonsumtion av just detta giftiga ämne i miljöns namn? Vilka företag gynnas av detta och varför?
Tänk om!
Behåll de vanliga glödlamporna med obligatorisk sortering, utveckla ny teknik som inte har livsfarliga bieffekter och låt lågenergilamporna gå i graven med de andra kvicksilverprodukterna den 1 juli.
Att ge dem monopol är ett dumt och hälsofarligt beslut.

(Läs mer på dn.se och svd.se.)