– Vi har fått 1 500 kronor mer nu, sen får vi ytterligare 1 500 när vi gått klart utbildningen, berättar Tomas Ring, en av de tolv som blivit utsedd till gruppledare.
Han var tidigare Kommunals arbetsplatsombud på skolan och har nu, när han delvis går över till arbetsgivarsidan, lämnat alla förhandlingsuppdrag inom facket.

Landstingsägda Dammsdalsskolan är en kombinerad skola och boende för barn och ungdomar med diagnoser inom autism-spektrat. Skolan har 170 anställda. Merparten av dem är kommunalare.
Gruppledare, med lite variation på titlarna, förekommer sen tidigare inom omsorgen. Men enhetschefen Johan Liw tror att Dammsdals satsning är ganska unik i och med att de utsedda personerna också ledningsutbildas.
– Vi ger dem lite bättre förutsättningar i och med utbildningen. Det gör dem mer kompetenta för sin uppgift, säger han.

KA har tidigare skrivit om Dammsdalsskolans så kallade lärcirklar (se länk ovan eller läs i nr 9/2007) där kompetensutveckling på arbetsplatsen sköttes av de anställda själva. Det är också det projektet som lett fram till satsningen på gruppledare, enligt Johan Liw.
– Med arbetsplatslärandet fick vi personalen att stärkas i sina roller och en möjlighet att dela med sig av sina kunskaper. Men vi kände att vi hade ett glapp mellan oss enhetschefer och själva arbetsplatserna. Det försöker vi nu fylla igen. Det ger också personalen möjlighet att avancera i yrket.

Tjänsterna har tillsatts genom interna ansökningar enbart. Någon färdig yrkesroll finns inte. Till att börja med har gruppledarna tagit över en stor arbetsuppgift från enhetscheferna, att hålla i de så kallade avdelningsmötena på elevhemmen. De jobbar också, som tidigare i verksamheten.
– Vi hoppas att efter det här utbildningsåret kunna utveckla den här rollen, säger Johan Liw.
Tomas Ring  säger att han är glad över att han hoppade på erbjudandet.
– Det känns jättespännande. Det är kul att pröva något nytt, säger han efter 23 år som behandlingsassistent på skolan.
Utbildningen startar den 21 januari. Det är Uppsala universitet som håller i studierna som ska ske på distans under ett års tid.