När Eva Olsson inte fick hjälp av sin arbetsgivare ordnade hon arbetsträning på egen hand.
Sedan den 1 september arbets-tränar hon två timmar per dag. Innan dess var hon heltidssjukskriven från sitt arbete som bussförare på Busslink i Sundsvall i ett och ett halvt år.
Men hon arbetstränar inte hos sin arbetsgivare. De säger att de inte har något arbete hon kan utföra.
– Jag känner mig lite undanskuffad. Att det blivit kontantlöst på bussarna har lett till att fler anställts som resevärdar och för att sälja busskort och biljetter på busstationen, och det hade jag ju kunnat klara av. Jag känner mig inte precis välkommen tillbaka, säger Eva Olsson.

Hon förklarar att hon inte är den som vill sitta hemma. Hon vill ut, trots att hon har reumatisk värk i lederna. Efter ett möte med försäkringskassan och arbetsförmedlingen ringde hon själv upp renhållningen i Sundsvall där hon jobbade för tio år sedan.
– De tog emot mig med öppna armar. Jag har fått hjälp att anpassa arbetsplatsen med höj- och sänkbart bord och fotstöd. Jag gör mina två timmar och ibland är det tungt. Men det är jätteroligt att komma ut.
På Reko arbetar Eva Olsson på kontoret med administration. Fram till den 31 januari arbetar hon två timmar per dag, därefter ska hon försöka utöka antalet timmar.

Gunilla Fagerström är Eva Olssons personalansvariga chef på Busslink. Hon tycker att företaget gjort vad de har kunnat när det gäller omplacering och arbetsträning:
– Ja, med tanke på de platser som finns här. Det finns inte plats för fler på busstationen och det finns ingen ledig tjänst där.
Det finns inte ens möjlighet till arbetsträning två timmar per dag?
– Nej, de är fullsatta där. Det är ett litet ställe och det finns inga arbetsuppgifter där.
Vad har ni gjort för att möjliggöra återgång till arbete?
– Vi har kollat omplacering, men det finns inte annat ledigt än bussförarjobb. Och hennes läkare säger att det är omöjligt och han har avrått henne från att vara inom yrket, säger Gunilla Fager­ström.