– Ord står mot ord, säger Mia Nilsson.
Samtidigt betonar hon att avvikelserapporterna inte är orsaken till att Nicki Dahlberg inte får fortsätta hos Carema.
– Det har uppstått en schism, personal mot personal. Som verksamhetschef har jag ansvar för den psykosociala miljön.

Enligt Mia Nilsson
borde Nicki i första hand ha vänt sig till ordinarie personal. Det kan även vara en god idé att prata med chefen.
Om man kommer som vikarie, när ska man skriva en avvikelserapport?

– När man upptäcker att något inte är som det ska.
Det var vad hon upplevde.
– Då har hon inte gjort sitt arbete, hon skulle ha tittat i den tid-igare dokumentationen.
Mia Nilsson säger att information om avvikelserapportering ska alla få. Om det är något man inte kan eller förstår så får man fråga tills man förstår hur man skall göra så att det inte blir fel som nu till exempel.

Carema fick under 2006 kritik, bland annat för att inte skickat avvikelserapporter till socialförvaltningen.
Gunnel Edgren är kvalitetsstrateg på Lomma kommun.
– Det är en process att förstå vad en avvikelse är, att skriva ned den och hitta lösningar så att det inte händer igen. Det har man blivit bättre på inom kommunen och även Carema, säger hon.
Är det fel att skriva en avvikelse?
– Det är klart att det är bra. Att skriva många avvikelser är ett tecken på att personalen är på alerten, att man är intresserad av att göra vården bättre. Används rapporteringen i andra syften än vad det är tänkt är det inte bra.