Yvonne Qvarforth, Kommunals sektion för Caremaanställda i Stockholm.
– Visst skrivs det avvikelserapporter men sedan hanteras de olika beroende på vilken arbetsplats man jobbar på, berättar hon.
Sektionen upptäckte en chef som förbjöd personalen att skriva avvikelserapporter.
– När vi vände oss till regionchefen rättades detta till, berättar hon.

Lena Sundström, kvalitetschef på Carema Omsorgs huvudkontor.

– När en medarbetare uppfattar något som en avvikelse så ska hon/han dokumentera den.
Hon kan inte kommentera vad som hänt i Lomma, men säger allmänt att det är medarbetarnas ansvar att rapportera avvikelser.
– Även om det kan bli missuppfattningar, även om ledningen redan har beslutat om en åtgärd, är det bättre att dokumentera avvikelsen. En avvikelse är till för att arbeta med ständiga förbättringar, det handlar inte om att peka ut någon.

Yvonne Chevallerau, ombudsman i Kommunal Stockholms Län.

– I den bästa av världar hoppas vi att alla vågar skriva avvikelserapporter.
Hon brukar ha kontakt med högsta ledningen inom ett annat vårdbolag, Attendo Care.
– Vi är överens om att det inte ska finnas några tveksamheter att skriva avvikelser.