– Alla personalgrupper kommer att påverkas, säger Mikael Forss, biträdande sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Ingen har ännu varslats om uppsägning. Sjukhusledningen förvarnar dock om att 600 personer kan sägas upp, i sitt varselbesked till länsarbetsnämnden. Det kan i slutändan bli färre men knappast fler, enligt Mikael Forss. Övriga personalminskningar ska lösas med så kallad naturlig avgång, folk som slutar och går i pension ersätts alltså inte.
Inte förrän tidigast om någon dryg månad står det klart hur neddragningarna slår mer exakt.

Carina Lenngren, ordförande vid Kommunals sektion vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge befarar att den största andelen uppsägningar kommer att drabba Kommunals medlemsgrupper.
– Vi vet att det gärna är på våra grupper man sparar på. Vi vet av erfarenhet att ytterst få chefer sparar in på sin egen yrkesgrupp, säger hon.
Mikael Forss säger att det här är det tuffaste sparpaket Karolinska upplevt sen början av 90-talet. Trots det tror han att vårdkvaliteten inte kommer att påverkas nämnvärt.
– Jag tror på det. Vi har ett år på oss. Vi har ett pågående förbättringsprogram som ger effekt och kommer att fortsätta ge effekt. Samtidigt är jag ödmjuk inför att det kommer att bli tufft.
Kommunals Carina Lenngren tror däremot inte på det resonemanget.
– I samma budget säger man att man ska dra ner på sjukskrivningarna. Men arbetet blir inte mindre. De allra tyngsta patienterna hamnar hos oss. Jag har slutat tro på tomten för länge sen.

Parterna avslutade förhandlingarna om budgeten i oenighet.  Orsaken till sparplanerna är det ekonomiska underskottet. Sparbetinget ska få Karolinskas budget att gå ihop är det tänkt. Sjukhusstyrelsen tar beslut i morgon, den 15 januari om sparförslaget. I dag har sjukhuset 15 800 anställda.