Irland kräver garantier för rätten att säga nej till fri abort innan en ny folkomröstning kan äga rum.
Nu återstår fyra länder innan den nya grundlagen kan träda i kraft. Irland sa i somras nej i den enda folkomröstning som har hållits om fördraget.
Eftersom det krävs enhällighet bland de 27 medlemsländerna innan fördraget kan träda i kraft borde förslaget i och med det ha fallit.
Men EU-staterna har beslutat att sätta press på Irland genom att alla andra 26 stater ska godkänna fördraget.

Irlands regering fick i uppdrag att för EU presentera vad som krävs för att irländarna ska ändra sitt beslut i en ny folkomröstning nästa höst.
Vid EU-toppmötet dagarna före Lucia förklarade Irlands premiärminister att landet vill ha garantier om att de kan behålla sin lagstiftning som förbjuder fri abort, att EU inte ska kunna påverka landets skattepolitik och att Irland får behålla sin neutralitet och sin EU-kommissionär.

Toppmötet gick senare Irland till mötes och beslutade att alla EU-länder får behålla sin kommissionär om Lissabonfördraget antas.
Irland väntas hålla ny folkomröstning i oktober i år.