Just nu processas i vårt förbund ett dokument som vår förbundsstyrelse tagit beslut om. Det kallas för ”Kommunal i förändring”. Jag lovar, det är verkligen ett namn som stämmer med innehållet. I detta dokument kan vi läsa att våra ombudsmän ska leda arbetet, inte de förtroendevalda. Vid en genomgång av det hela på ett möte, så omtalade en ledamot i FS (förbundsstyrelsen) att detta var bra eftersom de förtroendevalda kunde bli utbytta, ombudsmännen var ju kvar.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta inför sådana påståenden. För mig är det alldeles självklart att vår verksamhet ska ledas av förtroendevalda, det är ju dessa man kan ställa till svars om man tycker att något är galet. Detta dokument helt genomsyras helt av ett uppifrånperspektiv på vår verksamhet. Till råga på allt har men även använt sig av ett konsultföretag som ser på vår verksamhet som om vi vore ett företag.
Ett av förslagen är sammanslagning av avdelningar. Varför? Jo, enligt samma representant i FS så är vissa avdelningar så små att de inte kan ha tillräckligt många ombudsmän anställda. Egentligen är detta en helt otrolig motivering av en person som verkar i en ideell förening, man kan verkligen fundera över hur diskussionerna går i FS. Fast ska makten över förbundet ligga hos de anställda så är ju detta ett självklart drag.
Jag tycker det är helt fel, makten ska alltid ligga hos de förtroendevalda. I mitt tycke borde ”Kommunal i förändring” hamna där den hör hemma, i papperskorgen. Det spelar ingen roll att man säkerligen kan hitta något i den som är vettigt. Hela dess innebörd andas ett förakt för de förtroendevalda, därför ska den slängas.

Jag frågar mig hur ledamöterna i FS har kunnat låta detta material gå ut för diskussion i landet. Troligen sov de eller också fattade de inte innebörden i dokumentet. En representant i FS som jag lyssnat på, tyckte inte att hon kunde säga nej, och undrade vad hon skulle ha sagt nej till. På detta kan jag svara, du skulle sagt nej till hela dokumentet.
Det är nu min förhoppning att vi förtroendevalda runt om i landet ser till att dokumentet hamnar där det hör hemma, klarar inte våra representanter i FS detta så måste vi göra det själva.
Tyvärr är det bråttom eftersom allt ska gå väldigt fort. Kanske är avsikten att vi förtroendevalda inte ska få chansen att riktigt tänka efter, ett skolexempel på hur man kan få igenom kontroversiella beslut.

Men om tillräckligt många avdelningar begär så, kan ett extra förbundsmöte hållas där dokumentet kan diskuteras. I annat fall finns ju risken att FS fattar beslutet själva och dess ledamöter verkar ju varken förstå innebörden i dokumentet eller meningen med detsamma.
Med detta inlägg hoppas jag få igång en debatt om ”Kommunal i förändring” vilket verkligen behövs.

Ulf Johansson
Kommunal Väst sektion 8
och ledamot i avdelningens styrelse