Med öppna sinnen
skapas magiska stunder
som ger väldoftande minnen
om livets mest
fantastiska under.

Att se, lära och förstå
att ge plats åt orden
att det borde faktiskt gå
att se min plats på jorden.