Allt är ljus

Barnens ögon

Dina händer

Varje tanke

Varje ord

Allt är ljus