Jag blir slipad jag får törnar.

Jag rullar tills någon hittar mej,
tycker jag är fin eller ovanlig.

Jag rullar till någon plockar upp mej,
sparar och vårdar mej ömt.

Kanske finner jag min hamn,
kanske rullar jag snart i vågorna igen.

Jag tänker rulla så länge det känns bra i sinom tid stannar jag.

Nettan -90