Badhuset i Mariestad är snart femtio år gammalt och byggt i fyra plan utan hiss. Förra året var Arbetsmiljöverket på plats och kom med allvarliga förelägganden, arbetet med sandfiltret som renar vattnet innebär påfrestande arbetsställningar och risker, och personalen ska inte behöva bära städvagnar och skurhinkar i trapporna när de städar.
Lars Olsson är badmästare och arbetar med reningen:
– Anläggningen är gammal och det finns sprickor och gamla lagningar. Det är ett öppet sandfilter, numer har man slutna system. Men det har fungerat bra, vi har inte haft några problem med dåligt vatten.

Enligt planerna ska badet stängas i maj så att reningsanläggningen kan byggas om, både för inne- och utebadet. Kommunen har till september på sig att lösa problemen, annars kan ett vite på en miljon kronor dömas ut.
Men invånarna kommer kanske inte att märka så mycket av ombyggnaden när badet öppnas igen i höst.
– Pengarna räcker nog bara till mer kostmetiska insatser, som ommålning, säger badets föreståndare Kjell Persson.

Det fanns för några år sedan planer på ett helt nytt badhus, men de skrinlades när kommunen fick en s-majoritet som ville satsa på biblioteket istället. Sen försämrades kommunens ekonomi, och nu blir det lågbudgetförändringar för både biblioteket och badhuset.
– Vi behöver ett badhus i ett plan, som är handikappvänligt, säger Kjell Persson och får medhåll av de andra anställda.
Badet har förlorat en halv miljon i intäkter de senaste 3,5 åren.
– Det hänger nog ihop med att badet är gammalt och opraktiskt. Tiden har kommit ikapp det här huset som kanske måste dömas ut snart. I så fall är det lite bortkastade pengar att bygga om reningsanläggningen. Problemen med städningen får vi lösa genom att köpa in utrustning till alla våningar.