Det finns de som ingen har
Ingen att leva med, ingen att dö med
Ingen att hata, ingen att älska
Ingen att sova med, ingen att vakna med
Ingen att resa bort ifrån, ingen att komma hem till
Ingen att fråga, ingen att hjälpa
Ingen att få värme av, ingen att ge sin omsorg
Det finns de, som lever utan kärlek men som ändå måste klara allt
Lika bra som de, som har mer än ingen