bortom liv bortom död
finns du finns jag
för alltid åtskilda
av våra likheter av vårt enfald
du var min för alltid trodde jag
och nu finns du inte längre kvar.