Oron är stor runt om i landet över hur det ska bli med sjukpenningen. Ann-Mari Eriksson i Hallstahammar är en av de 76 000 personer som varit sjukskriven fler än 180 dagar vid årsskiftet. Och därmed en av dem som kan få sin sjukpeng indragen.
– Det är dåligt med information från alla håll. Försäkring­s­kassan hör inte av sig, och jag tycker att Kommunal borde ha skickat ut information om det här med rätten till sjuklön om man får indragen sjukpenning, så man hade sluppit läsa om det i tidningen.

Veckan före jul har hon fortfarande inte fått något besked från försäkringskassan om hon får behålla sin sjukpeng eller om de vill dra in den. Hon har själv hört av sig till kassan, men bara fått allmängiltig information som svar.
Ovissheten om framtiden är svår att bära.
– Det är inte bra, man mår inte bra. Ibland vill man helst krypa ner under täcket och gömma sig. Jag försöker tänka att det ordnar sig, men undrar samtidigt hur. Jag har en man som i dagarna tvingats börja jobba fyradagarsvecka för att det går dåligt för Bulten. Så det är en del oro just nu.

Ann-Mari Eriksson har varit sjukskriven från jobbet som lokalvårdare i Hallstahammars kommun sedan i maj förra året. Hon har problem med ryggen och har opererats för diskbråck.
– Kommunen säger att de inte har några jobb om jag inte kan gå tillbaka till städ, och det tycker inte läkarna att jag kan, inte då i alla fall. Så då kan de väl säga upp mig då. Men jag hoppas naturligtvis att jag så småningom kan gå ut och jobba. Det är inte kul att gå hemma.

Ann-Mari Eriksson

Ålder: 55. Yrke: Lokalvårdare. Bor: Hallstahammar. Aktuell: En av de 76 000 personer som väntar på besked från försäkringskassan om de får behålla sjukpenningen efter 180 dagar eller om den dras in.

Rehabiliteringskedjan

Dag 1-90: bedöms om man klarar sina vanliga arbetsuppgifter eller annat arbete som arbetsgiv­aren tillfälligt erbjuder.
Klarar man det ska man arbeta i stället för att vara sjukskriven. Klarar man det inte behåller man sjukpenningen.
Dag 91-180: handlar det om man klarar något annat arbete hos sin arbetsgivare.
Gör man inte det ska AF kopplas in för att förbereda för ett steg ut på den övriga arbetsmarknaden.
Efter dag 181: är det möjligheten att klara något annat arbete på hela arbetsmarknaden som ska bedömas.
Anses man ha arbetsförmåga även om man inte klarar något arbete hos sin arbetsgivare blir man alltså av med sin sjukpenning.

En halvtids- eller deltidssjukdag räknas som en hel sjukdag.
För arbetslösa som är sjukskrivna gäller prövningen av arbetsförmågan alltid mot hela arbetsmarknaden.
Olika sjukskrivningsperioder räknas samman i rehabiliteringskedjan, det spelar ingen roll om man varit sjukskriven av olika skäl. Dagar räknas samman från 1 juli 2008.
Maxantal dagar med sjukpenning är 364 dagar under en ramtid på 450 dagar.
Fortsatt sjukpenning kan därefter ges i strikta undantagsfall.
Förlängd sjukpenning kan också beviljas efter de 364 dagarna, dock max i 550 dagar ytterligare. Den ger 75 procents ersättning.

Sektionen hjälper

Dina fackliga företrädare på din sektion finns tillgängliga för rådgivning och praktisk hjälp.
Kommunal centralt har uppmanat alla sektioner och avdelningar att ha beredskap under mellandagarna.
På sektionen kan du få hjälp att se till att allt gått rätt till. Att arbetsgivaren uppfyllt sitt ansvar vad gäller rehabilitering, arbets­anpassning och möjligheterna till omplacering. Sektionen kan också hjälpa till att överklaga beslutet från försäkringskassan.