– Vi driver alla ärenden när medlemmar får indragen sjukpenning och vi ska fortsätta driva dem även med den nya rehabiliteringskedjan, säger Ylva Thörn, Kommunals ordförande.
Kommunal driver fallen genom LO-TCO Rättsskydd.
Under 2007 drev och avslutade rättsskyddet 154 fall som gällde indragna förmåner (indragen sjukpenning och sjukersättning, samt nya fall som begärt men fått avslag).

I 52 procent av fallen fick rättsskyddet rätt mot försäkringskassan i domstol. För­säkring­­s­kassans beslut ändrades i 51 procent av de fall som rörde medlemmar från Kommunal.
– Det är en väldigt hög framgångsprocent. Min uppfattning är att domstolen oftare ändrar när det gäller sjukpenning än andra ersättningar som försäkringskassan hanterar. Man får väl tolka det som att domstolarna anser att försäkringskassans tolkning av lagen är för sträng, säger Julia Pietrek, jurist vid LO-TCO Rättsskydd.
Generellt ändras 18-20 procent av alla beslut som försäkringskassan fattar i olika ärenden.

Kjell Skoglund är chef inom process och juridik på försäkringskassan.
Är det okej att ni fattar felaktiga beslut i hälften av fallen?
– Nej, vi ska ju fatta rätt beslut från början. Men det handlar om bedömningsärenden och då kan det ske. Vi läser domarna och försöker lära oss av dem.
Är ni för stränga i er bedömning?
– Den slutsatsen vill jag inte dra, säger Kjell Skoglund.
LO-TCO Rättsskydds statistik för 2008 är inte klar.