Ordet ”patient” har med tålamod att göra, precis som ”patiens”. Det är nästan alltid klokt att vänta ut kortspelet, dvs. se om inte de egna försvarskrafterna får kroppen i balans.
Denna märkliga klump av cellmiljarder – som (förhoppningsvis) startat i en lyckans sammansmältning av osynligt genetiskt material – och som möjliggör djup arbetsgemenskap, bittraste hat och solidaritet långt bortom egenintressen.

Det är verkligen inte
konstigt att detta komplexa urverk med sin självläkning ändå ibland kan behöva lite hjälp på traven med ett läkemedel.
Men vi lever i en kultur som tappat alla proportioner, när kemisk attack på verket anses vara av godo. Hela samhället kan sägas vara inbillningssjukt, fångat i en föreställning att modern medicin avgör liv och död. Så korkat!
Häromkvällen åkte jag för att konstatera döden hos en 40-årig man som utretts på sjukhuset på korsan och tvärsan, utan att man funnit något fel.

Om det ska bli rätt måste läkare och patient ha korrekt information. Samhället, via statliga Apoteket, har sedan 1979 åtagit sig att vart annat år ge ut en bok (LB) till varje läkare och sköterska med förskrivningsrätt. LB är en kunskapssammanställning hur sjukdomar behandlas och hur hälsa främjas.
LB är min Bibel och bidrar till att skattepengar inte bara går till nya, dyra, oprövade piller. Utan också räcker till omvårdnad, lindring, tröst och god personalbemanning i vård vid livets slut!

LB är en strimma
i jämförelse med de många miljarder som läkemedelsbolagen lägger ner på reklam och marknadsföring riktad till läkare. Många läkare är djupt insyltade i industrin, ibland i bra prövningar av läkemedel, kanske oftare i en osund intressegemenskap, där patientens och samhällets syn på saken glömts bort.

Men den lilla
producentobundna information som nu finns är hotad! Nästa år privatiseras det svenska apoteksväsendet, ett av Europas billigaste och bästa, dock inte perfekt i allt.
Med några falska slogans om ökad effektivitet och kundmakt styckas nu läkemedelsdistributionen, som nått alla, upp. Där det är lönsamt kommer apotek att finnas.
Blivande pillertrillare på privata apotek får ett egenintresse att sälja så mycket mediciner som möjligt. Resterna av dagens Apotek tvingas göra detsamma för att överleva på marknaden.
Det är inte bra för hälsan, än mindre folkhälsan. Tänk bara på ungdomars stora användning av Alvedon och receptfria medel som förbjudits pga. biverkningar. Ökad tillgänglighet är för läkemedel inte ett mål i sig.

Kanske inte heller
för sjukvård? Vi läkare är ur många synpunkter farliga. Men den politiska trenden idag är att göra patienten till kund. Medvetna kunder går till läkare och kräver det senaste dyra.
Om det sedan är skadligt, oprövat eller drar bort resurserna från de svårt sjuka intresserar inte dagens politruker? Gör inte läkaren som kunden vill, är det ju bara med vårdval och fri etablering att byta till en mer villig förskrivare.
Om vårdval ska jag fundera mer imorgon.