SNS Välfärdsråd har i en ny rapport analyserat socialbidragstagandet i Sverige och föreslår en rad förändringar. De vill införa så kallad profilering där de hjälpsökande delas upp i arbetsföra eller inte arbetsföra människor.
Ett statligt behovsprövat arbetsmarknadsstöd ska införas för arbetsföra hjälpsökande. För att få ersättning ska det krävas en motprestation, ett krav på aktivering. Aktiveringen ska bestå av till exempel utbildning, jobbsökande eller arbete inom offentlig sektor. Kraven är tänkta att skrämma bort bidragstagare som inte behöver bidragen.

Marika Markovits ogillar människosynen i rapporten. Hon tycker att det är ett dokument där brukarna inte får komma till tals.
– Hur många av er har någonsin varit ofrivilligt arbetslösa? Nödvändigheten av fritid är inte det som hindrar människor från att ta ett jobb, säger hon till välfärdsrådet.
Vidare tycker hon att rapporten har ett för stort individfokus. Det saknas en analys av strukturella problem på arbetsmarknaden.
– De som sedan lyckas få arbete i lågavlönade, monotona jobb måste få mer betalt. Människor som jag behöver inte mer betalt, jag har allt jag behöver. Men de kan konsumera mera och det sätter hjulen i rörelse, säger hon.

Matz Dahlberg, ordförande i SNS välfärdsråd har en viss förståelse för Marika Markovits kritik. Rapporten täcker inte in de människor som Stadsmissionen möter i sitt arbete, säger han.
– Det här ska inte inkludera dem. Vi vet för lite om den gruppen människor. Där fungerar inte den här jargongen, säger han.

SNS Välfärdsråd

SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, är ett nätverk av opinionsbildare med uppgift att bland annat främja debatt om näringslivet och dess roll i samhället.
SNS Välfärdsråd 2008 består av: Professor Matz Dahlberg (ordförande, Uppsala universitet), docent Eva Mörk (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU), fil dr Karin Edmark (IFAU) och associate professor Jörgen Hansen (Concordia University, Kanada).

I rapporten föreslås bland annat:
- Inför "profilering" för att dela upp bidragstagare i arbetsföra eller inte arbetsföra och hänvisa dem utifrån det antingen till Arbetsförmedlingen eller till kommunens socialtjänst.
- Inrätta ett statligt behovsprövat arbetsmarknadsstöd för arbetsföra bidragstagare. Ersättningen bör vara i nivå med socialbidraget eller strax ovanför.
- Tillhandahåll barnomsorg till dem som deltar i aktiveringsåtgärder i Arbetsförmedlingens och socialtjänstens regi.
- Uppmuntra de arbetslösa att börja arbeta genom ett förstärkt jobbskatteavdrag för låginkomsttagare.
- Förbättra möjligheterna till utvärdering av socialtjänstens och Arbetsförmedlingens åtgärder.