Lex Sarah – anmälningarna vid Serafens äldreboende på Kungsholmen handlar om ett övergrepp, brister i bemötande och två stölder.
Folk har kommit utifrån och stulit konst.
– Personalen har inte uppmärksammat att det är främmande människor som går och plockar där, säger Håkan Wahlén, gruppledare för socialdemokraterna i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Eva Wetterstrand säger att Aleris har börjat låsa dörrarna till korridorerna. En anställd, som brustit i bemötandet har omplacerats och fått en mentor. När det gäller övergreppet är den personen inte längre anställd och polisanmäld.
Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn på plan 3 efter klagomål. Även länsstyrelsen påpekar brister i bemötandet.
Ett exempel är en äldre person som berättar hur personal kommer in utan att presentera sig, drar iväg med rullstolen men inte berättar vad de ska göra.
De äldres rätt till självbestämmande och integritet måste respekteras, anser länsstyrelsen.
Ewa Wetterstrand, Aleris, kommenterar:
– Vi tar allvarligt på Länsstyrelsens rapport. Det har funnits problem med arbetsgruppen och vi utbildar nu driftsledare, som har hand om mindre grupper.

Hon säger vidare att personalen utbildas i Aleris rutiner för att klara dokumentationen. 20 anställda har fått gå språktest för att fånga upp deras bristande språkkunskaper.
Av länsstyrelsens rapport framgår att av de 44 som ska stå för omvårdnaden saknar 20 grundläggande omvårdnadsutbildning. Utöver det finns 15 anställda. En del av personalen kan dålig svenska.
Det brister i dokumentationen, om hur insatserna för de äldre ska genomföras.
Ingen av de äldre som länsstyrelsen talat med känner till att det finns någon dokumentation. Personal säger att de arbetar utifrån kontaktmannaskap. En äldre person säger att hon inte har någon kontaktman, en annan att hon tror hon har en.
På anslagstavlor finns schema på aktiviteter men schemat är inte känt av de äldre.

Att personalen känner sig tidspressad är något som ska hanteras med arbetsledningen och inte inför de äldre, skriver länsstyrelsen, som anser att Aleris bör mäta att bemanningen motsvarar de äldres behov.
Aleris ska nu lämna åtgärdsplaner senast den 2 december.
Håkan Wahlén (s) anser att i grunden handlar det om att Aleris ägs av ett riskkapitalbolag, EQT, som måste tjäna pengar och det går ut över vården.
– Anbudet från Aleris motsvarade en minskning på tio heltidstjänster, berättar han.
Hans uttalande retar Ewa Wetterstrand, eftersom avkastningen inte ligger på några höga nivåer.

Aleris bildades under våren 2005 genom en sammanslagning av ISS Health Care AB och CarePartner AB. Aleris kommer från verbet "alere" på latin som betyder "vårda". Företaget ägs av riskkapitalbolaget EQT.