Monica Smidje– Det är ett projekt som Malmö stad har sedan flera år tillbaka inom äldreomsorgen. Det står för möte, möjligheter och mångfald.

Vad går det ut på?
– Under tre dagar håller vi olika seminarier där vi som arbetar inom de olika verksamheterna berättar för andra anställda om olika sätt att arbeta med frågor som rör vård och omsorg. Vi brukar också ha ett seminarium oom ledarskap med någon mer känd person. Vi har till exempel haft före detta fotbollspelaren Torbjörn Nilsson hos oss.

Ni har haft det här i flera år, kommer det några och lyssnar?
– Oh ja! Vi brukar ha cirka 1000 personer varje år.

Har ni något speciellt tema för årets dagar?
– Ja, i år är det hälsa och personalen går på betald arbetstid.

Kan det här motverka sådana händelser som nyligen blev känt i Halmstad där de boende missköttes?
– Ja verkligen, om man pratar om och delger varandra erfarenheter från vården så gör man folk delaktiga i utvecklingen. Jag kan nämna problemet med nattfastan, som socialstyrelsen kritiserat, att de gamla får vara utan mat under natten*. Sådana problem existerar inte längre i Malmö.

Har det här väckt något eko i övriga omsorgen?
– Ja man ska ta efter oss inom barn- och ungdom nästa år.

(*= tiden mellan middag och frukost)