När någon, vi kallar henne Lisa, på sin fritid sågar sig i handen och måste gå till läkaren, har hon nytta av sitt medlemskap i Kommunal. Det som förut hette TFF (Trygghetsförsäkring Fritidsskador) byter namn och heter från årsskiftet Medlemsolycksfall–Fritid.
Lisa anmäler sin skada och får snabbt ut 1000 kr i ersättning från försäkringen. Om hon gjort sig så illa att skadan bedöms ta minst åtta dagar innan den läkt får hon ytterligare 1000 kr. Som mest kan hon få ut 8 000 kr, om skadan inte leder till invaliditet, då handlar det om helt andra, högre belopp.

Tidigare var fritidsförsäkringen mer knuten till försäkringskassans bedömning, nu behöver man inte längre vara sjukskriven för att få rätt till ersättning.
Man kan genom försäkringen få ersättning för både själva olycksfallet och olika följder, som sjukhusvistelse, tandskador, rehabilitering, kroppsskadeersättning, krisbearbetning och övriga kostnader som till exempel nya glasögon. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet upp till två miljoner kronor.
– Det är viktigt att veta att medlemmar också kan få upp till tio kostnadsfria samtal hos psykolog för att bearbeta krisen efter till exempel en anhörigs plötsliga död, eller om man blivit överfallen, säger Ulrika Lundgren, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

Händelser som inträffat före årsskiftet ersätts efter den gamla försäkringen, den nya försäkringen gäller först från 1 januari 2009. Alla medlemmar får information om den nya försäkringen tillsammans med Kommunalarbetaren nr 21.

Den som vill anmäla skada eller veta mer ringer till Folksam på 0071-950 950 eller ber att få hjälp av sin sektions försäkringsinformatör.
Det finns också broschyrer med information på 14 språk utöver svenska.