hård yta
Kall blick
inre gråt
Yttre hat
rädd själ
Vilsna steg
makttramp
Ensamt frö
mentalt våld
Destruktivt spel
sovande hjärna
Fruset hjärta
falsk värme
Stukad empati
självisk framfart
Lismande drag
liten på jorden
Snart krockar du
nog med dej själv
Och tappar alla orden