Fortfarande utför kvinnor i Sverige tre gånger så mycket hushållsarbete som män. Redan innan ett par blir föräldrar, lägger kvinnor mer tid på matlagning, tvätt och städning än män. När paret blir föräldrar är det kvinnan som tar på sig det extra hushållsarbetet barnet medför. Bara de män som tagit ut mer än en månad föräldraledighet ökar sin arbetsinsats hemma.

Avhandlingen visar också att då mannen och kvinnan båda arbetar mer än heltid på arbetsmarknaden blir ojämlikheten ännu större – då gör kvinnan i genomsnitt mer än fyra gånger så mycket hushållsarbete som mannen.

Kanske är subventioneringen av hushållsnära tjänster införd med tanke på just de här kvinnorna, skriver forsaren Katarina Boye i en kommenterar, och fortsätter: Men eftersom kvinnornas höga arbetsbelastning beror på den ojämna fördelningen av hushållsarbetet blir det snarare en subventionering av männens bristande ansvar.

Källa: Avhandlingen heter Happy hour? och är skriven av Katarina Boye, Institutet för social forskning, Stockholms universitet.