Ett ansikte som lyser upp vid åsynen av mig
Vetskapen att någon behöver mig.
Tillfredställelsen i att utbrista ”Nu begriper jag”