Demokraterna förknippas med elit, med liberala intellektuella storstadsbor på östkusten. Republikanerna står för traditionella (mer folkliga) värden; som religion, rätt att bära vapen och rätten att leva ett liv utan att staten lägger sig i. En övertydlig bild är republikanen Sarah Palin som pratar om hockeymorsor och Joe 6-pack.
Sedan verkar det inte riktigt spela någon roll att det är demokraten Obama som vill höja skatten för de rikaste och är den som är för en mer arbetar/fackföreningsvänlig politik (istället för en fackfientlig som McCain). Demokraterna är och förblir eliten.

Det gäller inte alla. Det handlar främst om den vita befolkningen i USA. Och fackföreningsrörelsens medlemmar är till exempel väldigt aktiva för Barack Obama. Men den rörelsen är inte särskilt stor.
Hela det klasstänkande som varit regerande i Sverige finns inte i USA. Tänk bara på vår fackliga uppdelning, arbetare i LO-förbunden, tjänstemän i TCO-förbunden och akademiker i SACO-förbunden. Kampen har förts tillsammans med dem som man anser har likartade intressen, och i Sverige har vi ansett att det är klassbundet.
I USA är fackförbunden indelade efter vilken sektor man arbetar i. I deras motsvarighet till Kommunal är både läkare, undersköterskor, städare och sjuksköterskor medlemmar. Deras kollektiva tanke grundas mer i platsen man arbetar på, det är arbetsgivaren man har gemensamt.

Bilden av vilka som är demokrater respektive republikaner uttrycktes ganska bra av en kvinna jag läste om som bodde i Park Slope i Brooklyn. Hon talade om hur området förvandlats från att ha varit republikanskt till att bli ett demokratfäste.
Förr bodde där familjer från Italien och latinamerika, hennes familj och många andras hade många barn, familjerna levde på männens lönecheckar från brandkåren eller polisen. De var republikaner.
För tiotalet år sedan började något hända i området. Välavlönade par med tjusiga jobb började flytta in, de fick barn och skaffade barnflickor. De beställde hem mat på kvällarna. Och grannskapet förvandlades allt mer till att bli ett område där invånarna röstar på demokraterna.

I Sverige hade ett liknande område sannolikt gått motsatt väg, från ett socialdemokratiskt område till ett där man röstade på den borgerliga alliansen.