När KA intervjuade sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt förra året trodde hon inte att Vårdval Stockholm skulle göra några undersköterskor arbetslösa. Redan i somras hade 51 undersköterskor fått sluta och det blir allt fler. Tjänster dras nu in på Södermalm och i söderförorterna, bland annat Högdalen och Bagarmossen.
Undersköterskan Martti Keinänen på Rosenlunds vårdcentral, Södermalm, berättar:
– Alla vi nio undersköterskor har blivit uppsagda.

I och med Vårdval Stockholm ska vårdcentralen få ett nytt avtal. Rosenlunds vårdcentral har tidigare gjort 36 000 hembesök och räknar med att bara få full ersättning för 12 000.
Martti Keinänen går hem till gamla människor och yngre handikappade som behöver hjälp med medicin, insulin, såromläggningar och annat.
– Det är patienternas behov som borde styra. Det är bedrövligt att politikerna inte bryr sig om hur det ser ut verkligheten, säger han.
Följderna kan bli att patienter får ta färdtjänst till lab och andra ställen och kommer att vara tvungna att besöka vårdcentralen oftare, enligt hemsjukvårdschef Ann-Christine Nässbjer.  
– Jag tror inte att det blir någon vinst för samhället, säger hon.

Hemsjukvården Högalid AB får inte förnyat avtal med landstinget och verksamheten läggs ner. Här förlorar 13 undersköterskor jobbet.
– Vi fungerar inte i Vårdval Stockholm därför hemsjukvården läggs in i husläkaruppdraget, berättar verksamhetschefen Ann Johansson.
Hon säger att de inte ens har möjlighet att upphandla sin egen verksamhet, trots att majoriteten talar om mångfald. Dessutom tycker hon att ersättningssystemet är så fruktansvärt dåligt att det inte ens går bedriva hemsjukvård.
– Det är viktigare att hålla ihop alliansen än att få en bra verksamhet, säger hon.

Pia Lidwall, (kd), med hemsjukvården på sitt bord inom landstinget, tror inte att det kan bli så illa att 42 undersköterskor blir arbetslösa.
Hon säger att tjänstemännen jobbar med att få likvärdiga ersättningsvillkor för alla vårdcentraler.
– Vi kommer att använda mer pengar till hemsjukvården nästa år.
Hon betonar att ersättningsfrågan inte är klar.
När den är klar tror hon inte att det blir så besvärligt som det ser ut idag, det vill säga att så många undersköterskor blir arbetslösa.