Det är inte bara i Stockholm det finns skrivkunniga hemlösa. Åke Nilsson är till vardags försäljare av Faktum, de hemlösas tidning i Västra Götaland. Det här är hans debut som författare.
En samling av vardagsbetraktelser och samtidskommentarer. Starka texter som ofta innehåller både humor och värme. Texterna är dikter, noveller eller kåserier. Det okonventionella språket ger stundtals en surrealistisk känsla.