LO och Privattjänstemannakartellen, PTK, svarade igår på de krav som de privata arbetsgivarna fört fram i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Svenskt Näringsliv har, som Kommunalarbetaren tidigare berättat om, lagt fram en lång lista på hur fackets möjligheter till att ta strid ska inskränkas. Företrädare för de privata arbetsgivarna anser att konflikträtten missbrukas.
Hur de ställer sig det nya fackliga förslaget ska de svara på den 6 november. Men det fackliga förslaget ser ut att ligga ganska långt ifrån vad arbetsgivarna har krävt.

Huvudavtalsnämnden föreslås bestå av två representanter från Svenskt Näringsliv, två från LO och två från PTK. Och man ska vara eniga för att exempelvis förklara en konflikt som samhällsfarlig eller bryter mot ”god sed”.
Fackens förslag innebär också att de och arbetsgivarna genom en gemensamma avtalskommité under nämnden tar över det mesta som Medlingsinstitutet gör idag. Förhandlingsmedlarna skulle därmed utses av fack och arbetsgivare själva.
Kommittén ska bestå av fyra representanter för LO, PTK respektive Svenskt Näringsliv. Minst nio av de tolv representanterna måste stå bakom ett beslut.

I fackens förslag tar också en gemensam Statistikkommité över ansvaret för lönestatistiken.
– Vi kan inte ta av fackförbunden något när det gäller rätten att strejka. Däremot kan vi skapa regler för detta, förklarar LO:s avtalssekreterare Per Bardh till LO-tidningen.