Håkan Pettersson är med som en av LO:s representanter i förhandlingarna med de privata arbetsgivarna. Syftet är att få med dem på att kollektivavtal även i framtiden ska prägla svensk arbetsmarknad.

För Kommunal är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den överlägset största arbetsgivarmotparten. Avtalen med privata arbetsgivare görs upp i skuggan av avtalet med kommuner och landsting.
Hur skulle då relationerna till SKL påverkas om en huvudavtalsnämnd skapas mellan LO, PTK och Svensk Näringsliv?
– Det finns ingen automatik vad gäller huvudavtal på den privata sidan och den kommunala. Påverka kommer det säkert att göra, men i vilken mån är svårt att säga.