Kommunen har ett underskott i sin budget som man vill täcka på det här viset. Många anställda inom omsorgen arbetar inte fulltid och kommunen skulle tjäna på att de gick upp i arbetstid.
– Men då måste vi förhandla fram ett nytt avtal och reglera ekonomisk kompensation, säger Hans Elf på Kommunals sektion i Motala.

Det nuvarande avtalet slöts 1989. För att få arbetstidsförkortning då avstod omsorgspersonalen pengar för att få jobba mindre tid.
– Det här kommer att kosta miljoner, säger Elf.
Men någon ekonomisk kompensation blir det inte, säger socialchefen Åke Wennman.