Allra snabbast på plats är räddningstjänsten i Hallstahammars kommun i Västmanland. De har en ”medelresponstid” på lite mer än sex och en halv minut och det gör de alltså snabbast i hela landet.
Med medelresponstid menas summan av tre deltider:
1. Hur lång tid mottagandet av samtal och utalarmeringen tar på larmcentralen.
2. Den tid det tar från larm tills enheten är på väg.
3. Själva körtiden.

Räddningstjänsten i Hallstahammar utförs dels av en deltidskår, dels, vid större bränder, av Mälardalens brand- och räddningsförbund.
Den snabbaste ambulansverksamheten finns i Fagersta, där medelresponstiden är sju minuter.
Rapportförfattarna betonar hur viktigt det är att vara snabbt på plats, också ekonomiskt. De skriver:
”Varje sparad minut i snitt betyder 10 000 kr i minskade kostnader för samhället vid en räddningsinsats.”

Längst tid tar det för ambulansen i Älvdalen. Där får invånarna tillgång till ambulans efter i snitt hela 35 minuter. ”Jumboplatsen” när det gäller räddningstjänst innehas av två kommuner: Nordanstig och Övertorneå, med ett snitt på 18 minuter.

Fotnot: Körtiden är i undersökningen simulerad från brand/ambulansstation till alla folkbokförda.

Räddningstjänst kontra ambulans

- I 217 av Sveriges kommuner är medelresponstiden för räddningstjänsten kortare än för ambulansen.
- I 71 kommuner är ambulansen snabbare än räddningstjänsten.
- Uppgifter saknas från 2 kommuner.

Källa: SKL och Glesbygdsverket.

De tio snabbaste räddningstjänsterna

1 Hallstahammar 6,6 minuter
2 Nässjö 6,7
3 Fagersta 6,8
4 Solna 6,9
5 Malmö 7,1
6 Vaxholm 7,2
7 Perstorp 7,2
8 Stockholm 7,3
9 Helsingborg 7,3
10 Svedala 7,4

De tio snabbaste ambulansverksamheterna

1 Fagersta 7,0 minuter
2 Arboga 7,2
3 Perstorp 7,2
4 Malmö 7,7
5 Hallstahammar 7,7
6 Munkfors 7,7
7 Karlskoga 7,8
8 Upplands Väsby 7,8
9 Tranås 7,9
10 Mölndal 8,0