På förskolan Stagg Street Center for Children i Brooklyn arbetar Alleane German som barnskötare.
Hon säger att det är ett ganska bra jobb. Det ligger bara några kvarter från hennes bostad så det blir ingen restid, hon behöver inte betala för lunch eftersom hon äter med barnen och så det allra bästa:
– Det ger en sjukförsäkring, det är värt miljontals dollar för mig.

Alleane German lever med sjukdomen MS sedan många år tillbaka. Varje dag tar hon bromsmediciner i form av sprutor. Hon visar var hon tar dem på sidan av låret. Och medicinerna kostar.
– Nu betalar jag 90 dollar (ca 740 kronor) varje gång jag hämtar ut nya sprutor. Jobbade jag privat utan sjukförsäkring skulle jag behöva betala vad det kostade, uppemot 3000 dollar (24 600 kronor).
Vad tror du hade hänt om du inte haft sjukförsäkring?
– Jag hade ju aldrig haft råd att betala så jag skulle antagligen sitta i rullstol just nu, eller leva på gatan. Min lön skulle aldrig räcka till att betala medicinerna.

För tillfället så går de anställda på förskolan på Stagg Street på ett gammalt avtal som har gått ut. New York stad med dess borgmästare Michael Bloomberg har inte kommit överens med facket AFSCME om ett nytt avtal. Sjukförsäkringen är den stora stötestenen.
– Bloomberg vill att vi ska betala mer av försäkringen själva och dessutom göra skyddet och försäkringen sämre. Facket vill å andra sidan att staden ska fortsätta betala på det sätt som den utformad idag, säger Alleane German, som är fackligt ombud på Stagg Street.

Utvecklingen är inte ovanlig. Det talas mycket om de 45 miljoner som saknar en sjukförsäkring i USA. Men också de som har en försäkring via sin arbetsgivare har de senaste åren börjat betala allt mer för en försäkring som täcker allt mindre.
Den fackliga paraplyorganisationen AFL-CIO rapporterar att premiekostnaden som den enskilde betalar har mer än fördubblats sedan 1999, medan lönerna endast har ökat med 34 procent under samma tid. (Inflationen 29 procent.)