Hela nästa år kommer planerna på en ny organisation att diskuteras runt om i landet och på förbundskontoret. Ett av syftena är att Kommunals växande skara privatanställda medlemmar ska få mer hjälp och uppmärksamhet.
Tre områden är viktigast: att försvara och förklara kollektivavtalet, att skapa mönsterarbetsplatser och kamp med hjärtat, att göra facket ännu bättre.

Administration, sådant som medlemsregister, telefoni och ekonomi ska skötas smartare och av färre, så att mer tid och pengar kan användas till medlemmarna, inte minst de privatanställda.
Det här gäller också sektionerna. Stora sektioner ägnar alltför mycket tid åt administration, därför talar mycket för att sektionerna ska vara mindre. Men sektionsindelningen ska också granskas utifrån vad som passar de många privatanställda medlemmarna i Kommunal. När det går ska de kanske ha egna sektioner baserade på företag, bransch eller bara utifrån att de är privat anställda.

Det man kan spara i tid och pengar på effektivare administration ska också användas till att utse fler regionala fackliga ombud och i vissa fall också anställa ombudsmän. De 150 regionala fackliga ombud som finns idag finns i var tredje avdelning, och de behöver bli fler. De är viktiga just för privatanställda medlemmar på små spridda arbetsplatser.

Under hela 2009 ska de olika delarna diskuteras och förslag ska arbetas fram. Under våren ska avdelningarna se över konsekvenserna av att gå ihop med andra avdelningar. I juni ska det arbetet redovisas och under hösten ska förbundet fatta beslut om vad som ska göras.

Så här ser förslaget till ny indelning ut:
Skåne och Blekinge
– Kalmar län, Kronoberg och Jönköpings län
– Kommunal Skaraborg och Kommunal Älvsborg
– Kommunal Halland och Kommunal Väst
– Kommunal Östergötland och Kommunal Sörmland
– Kommunal Stockholms län, Kommunal Uppsala län och Kommunal Gotland
– Kommunal Dalarna och Kommunal Gävleborg
– Kommunal Värmland, Kommunal Örebro län och Kommunal Västmanland
– Kommunal Västernorrland och Kommunal Z-Jämtlands län

Kommunal Västerbotten och Kommunal Norrbotten föreslås bli kvar som nu.
– Det kommer inte att behövas färre förtroendevalda, regionala fackliga ombud eller ombudsmän i framtiden, tvärtom, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande. Därför måste vi se över vår administration. Om det blir så att vi måste minska vår bemanning kommer vi att ta vårt ansvar som arbetsgivare och hitta lösningar för våra anställda.
– I de diskussioner vi fört med avdelningarna är också en stor majoritet ense om att det här inte ska dra ut på tiden, inte som förra gången under 1990-talet. Men det går inte idag att säga när det här kommer att vara genomfört.

Också tidigare i Kommunals historia har avdelningar slagits ihop till färre men större enheter. 1963 fanns det 624 avdelningar med 203 sektioner, och nu inleddes arbetet med att bilda ”storavdelningar”. 1969 fanns det 56 storavdelningar. Samtidigt bildades fler sektioner i avdelningarna, upp emot 700.
På 1990-talet var det dags igen. Efter försöksverksamhet (kongressbeslut 1988) beslöt Kommunals kongress 1993 att Kommunal skulle bilda länsavdelningar. Skaraborg var den första, redan 1991, och Kommunal Skåne den sista 1998. Sen dess har förbundet haft 23 länsavdelningar.