Socialminister Göran Hägglund presenterade idag en remiss som nu överlämnas till lagrådet.
Förslaget innebär att regeringen inför ett obligatoriskt vårdval för landstingen. Privata vårdgivare ska fritt kunna etablera sig och få offentlig ersättning.

Kommunal har länge haft sin ståndpunkt klar.
– Det är helt fel att tvinga kommuner och landsting att organisera vården på ett visst sätt. Vi ska vara rädda om den lokala demokratin, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.
På frågan om varför regeringen inför ett tvingande vårdval, trots att majoriteten av ledande politiker inom landstingen är emot det, svarar Göran Hägglund:
– Mitt uppdrag är att stå på patientens sida. Jag anser att det inte är något brott mot landstingens självbestämmande, eftersom vi inte detaljstyr.
Enda skillnaden från utredarens förslag är att regeringen inte exakt beskriver vad som ska ingå i primärvården. Innehåll, former och ersättning bestäms av landstingen.

Helt utspelad är inte landstingsdriven vård. Om det finns någon gudsförgäten håla i Västerbotten, där ingen vill etablera sig, får landstinget träda in och fixa vårdcentral, enligt Göran Hägglund.
Den fasta läkarkontakten behöver inte längre vara specialist i allmänmedicin. Därmed kan fler läkare söka sig till primärvården.
Lagen väntas träda i kraft från 1 januari 2010.
Socialdemokraterna har lovat riva upp den om de vinner valet.