Kommunal i Uppsala län har under de senaste tio åren gått igenom stora förändringar. Tidigare fanns avdelningar i de stora städerna i länet som var uppdelade i sektioner efter yrke eller arbetsplats. Nu finns bara en avdelning i hela Uppsala län och en sektion i åtta städer i länet, Uppsala, Heby, Knivsta, Enköping, Östhammar, Håbo, Tierp, Älvkarleby, plus en landstingssektion. Denna förändring gjordes samtidigt som förbundsstyrelsen rekommenderade att dra ner på antalet fackmöten, från normalt sex om året till dagens två möten om året, ett nomineringsmöte och ett årsmöte. Dessa två stora förändringar, sas det då från förbundsstyrelsen och de ledande personernas sida i avdelningarna, skulle främja den fackliga verksamheten. Blev det så?

Verkligen inte. Jag har varit medlem i Kommunal i Uppsala i 30 år och har kunna konstatera hur negativ utvecklingen har varit. Uppsalasektionen har idag ca 7000 medlemmar från över 200 yrkesgrupper. Någon möjlighet att diskutera fackliga frågor på något av de två möten som dessa 7000 medlemmar blir kallade till varje år är i praktiken obefintlig. Det är bara att följa en formell dagordning som knappast intresserar den som vill ta upp frågor som rör sin yrkesgrupp och kämpa för sin rätt. Så uppfattas det med rätta av den stora majoriteten medlemmar i Uppsala. På Uppsalasektionens årsmöte i år var som sagt 7000 medlemmar kallade men endast 44 var närvarande! Det är ungefär 0,6 procent av alla medlemmar. Och av dessa 44 arbetar ungefär hälften åt Kommunal. Katastrofen är ett faktum. Att förbundsstyrelsen har förespråkat en felaktig politik för att utveckla det fackliga intresset är ett faktum. I de stora avdelningarna och de stora sektionerna finns inte någon möjlighet till ett demokratisk facklig liv där medlemmarna kan engagera sig och göra sin röst hörd. Omorganiseringen måste rivas upp och avdelningarna och sektionerna återställas. Antalet fackmöten måste öka. Kommunalarbetarna måste ha en möjlighet att göra sin röst hörd i sin egen fackförening.

Mário Sousa,
busschaufför

Medlem i LO i 36 år och i Kommunal i 30 år.