Jag står och faller i förgången tid
Reser mig i nutid
Är betraktaren som skall fånga ögonblicken
Den där undanglidande smärtan
långt bak i minnets korridorer
Där finns orden
Vill jag vågar jag
Möta mig själv.